06. De Oude Egyptische Metafysische Architectuur

$9.99

Toepassingen van de heilige geometrie en nummermystiek in Egyptische tempels om Kosmische Energie te creëren.

U kan meer informatie over onze auteur, Moustafa Gadalla, vinden door te klikken op volgende link.

Clear
Description

KORTE BESCHRIJVING

Deze in het Nederlands vertaalde editie onthult de Oude Egyptische kennis van de harmonische proportie, heilige geometrie en mystieke nummer; zoals die tot uiting komen in hun teksten, tempels, tombes, kunst, hiërogliefen, … enz., doorheen hun volledige gekende geschiedenis. Het laat zien hoe de Egyptenaren hun gebouwen ontwierpen om kosmische energie op te wekken; en de mystieke toepassing van getallen in Egyptische werken. Het boek bespreekt in detail de harmonische verhouding van ongeveer 20 oude Egyptische gebouwen doorheen hun geschreven geschiedenis.

 

LANGE BESCHRIJVING

Dit boek is opgedeeld in twee delen die in totaal 8 hoofdstukken bevatten, evenals 5 Appendices zijnde A tot E.

Deel I: Architecturale Concepten – Functie en Vorm bestaat uit twee hoofdstukken 1 en 2:

Hoofdstuk 1: De Architecturale Canon zal de diepgewortelde Egyptische overtuigingen van ‘Zo boven als beneden’ behandelen en de toepassing ervan op de Egyptische kunst en architectuur, het bestaan ​​en de naleving van een goddelijke bouwcode, evenals het gebruik van ontwerp- en bouwplannen voor [maar ook] tijdens de bouwstadia, die bij grote projecten meerdere eeuwen besloegen.

Hoofdstuk 2: Egyptische Tempels van de Goddelijke Krachten dekt de hoofdfunctie van Egyptische tempels, zijnde de goddelijke generatie, de algemene conceptuele tempellay-out, het metafysische trechterleidingontwerp, de generatieve betekenis van verbindingspatronen, de fysieke/metafysische bescherming van de buitenste muren en de organische funderingswortels van de Egyptische tempel.

 Part II: The Physical Manifestation of Metaphysical Concepts consists of six chapters—3 through 8:

Deel II: De Fysieke Manifestatie van Metafysische Concepten bestaat uit zes hoofdstukken, nl. 3 tot en met 8:

Hoofdstuk 3: Architecturale Onderdeelvormen van Metafysische Functies zal de verschillende architecturale vormen als manifestatie van hun bijbehorende functies [zowel fysiek als metafysisch] bespreken voor “valse deuren”, ingebouwde wandpanelen, zuilen en pijlers, zuilkapitelen, portieken, peristyliums, colonnadeformaties op vier verschillende locaties, obelisken, beeldhouw beeltenissen, verschillende dakvormen (plat, gevel, overkraging, boog & gewelfd), stilistische architecturale details (architraaf, kroonlijst en torus) en stilistische versieringen en decoraties zoals sterrenhemelplafonds, bloemig, geometrisch, figuurlijk, een combinatie van twee of alle drie, guilloche (verkeerdelijk de Toscaanse rand genoemd), chevron en rolwerkpatronen.

Hoofdstuk 4: De Primaire Geometrische Vormen/Formaten zal de principes en toepassing van de heilige geometrie van de Goddelijke Architectuur, het Egyptische heilige koord [gereedschap], de algemene lay-out van enkele geometrische vormen, de heilige cirkel als het archetype van de Schepping, kwadratuur van de cirkel, de primaire driehoeken en de gecombineerde vierkant-driehoeken 3-D piramides.

Hoofdstuk 5: De Generatieve Vierkantswortel Rechthoeken – “Irrationele getallen” zal de generatieve wortelrechthoeken als de hypotenusa van rechthoekige driehoeken behandelen, die begint met een vierkant en vierkantswortels van 2, 3 en 5 genereert; Vorming van kosmische vaste stoffen; Generatie van de gulden verhouding van de wortel vijf rechthoek; De bouw van wervelende vierkanten spiralen; En voorbeeld toepassing van deze vorm van dynamisch ontwerp in Oude Egyptische monumenten op vier locaties.

Hoofdstuk 6: De Aritmetische Generatieve Progressie zal de rol van getallen als generatoren van ordelijke groei en progressie, de Opsommingsreeks en de Gulden Snede, en de Kosmische Verhouding van de Menselijke figuur bespreken.

Hoofdstuk 7: Gecombineerd—Aritmetisch en Grafisch Harmonisch Ontwerp van Egyptische Gebouwen omvat de combinatie van zowel de rekenkundige als de grafische elementen in een harmonisch ontwerp van de onderdelen en het geheel van een Egyptische tempel, waaronder: actieve assen, belangrijke punten, de telescopische driehoeken en de rechthoekige omtrek in zowel de horizontale als de verticale vlakken.

Hoofdstuk 8: Harmonische Analyse van Oude Egyptische Werken behandelt alle voorbeelden in het Oude Egypte uit alle tijdperken, die de Egyptische toepassingen van de ontwerpelementen die in dit boek worden besproken, tonen. Voorbeelden zijn tempels, graven, piramides, heiligdommen, zuilkapitelen, stelae, pylonen en deuropeningen.

Appendices heeft vijf bijlagen – A tot en met E:

Appendix A: Intentionele “Onregelmatigheden” In Egyptische Werken behandelt de religieuze redenen voor wat “onregelmatigheden” lijken in de ongelofelijk nauwkeurige Egyptische werken.

Appendix B: Monumentbepalingen Herzien behandelt de verduidelijking van wat monumentbepaling door een farao van een andere is.

Appendix C: Betonblokken Verschillende Types behandelt de geavanceerde Egyptische kennis van betonmixen en toepassingsvoorbeelden van dergelijke kennis in heel Egypte.

Appendix D: De Egyptische Metselaarwortels behandelt de Egyptische wortels van de wijdverspreide geheime broederlijke vereniging genaamd de ‘Vrije en Geaccepteerde Masons’ (algemeen bekend als Vrijmetselarij).

Appendix E: Egyptische Invloed op Moderne Architectuur behandelt wereldwijde voorbeelden van dergelijke invloed.

Additional Information
Format

EPUB, MOBI, PDF

Verkooppunten voor boeken:
A - Bedrukte paperbacks zijn verkrijgbaar via Amazon .
B - Het PDF-formaat is beschikbaar in ...
  i- de opmaakopties rechts.
  ii- Google Boeken en Google Play
-----
C- Het Mobi-formaat is beschikbaar in ...
  i- de opmaakopties rechts.
  ii- Amazon
-----
D- Het Epub-formaat is beschikbaar in ...
  i- de opmaakopties rechts.
  ii- Google Boeken en Google Play
  iii- iBooks, Kobo, B & N (Nook) en Smashwords.com

Verkooppunten voor boeken:
A - Bedrukte paperbacks zijn verkrijgbaar via Amazon .
B - Het PDF-formaat is beschikbaar in ...
  i- de opmaakopties rechts.
  ii- Google Boeken en Google Play
-----
C- Het Mobi-formaat is beschikbaar in ...
  i- de opmaakopties rechts.
  ii- Amazon
-----
D- Het Epub-formaat is beschikbaar in ...
  i- de opmaakopties rechts.
  ii- Google Boeken en Google Play
  iii- iBooks, Kobo, B & N (Nook) en Smashwords.com